«
Реестерден издөө чыпкасы 
Аталышы
Каттоо №
Биригүү