«
Реестерден издөө чыпкасы 
Аталышы
Каттоо №
Салык номуру (ИСН)
ИУЖК коду
Ишинин негизги түрү
Физикалык/юридикалык жактын уюштуруучучунун (катышуучусунун) маалыматы
Уюштуруу-укуктук формасы
Башчысы
Облус/Республикалык маанидеги шаар
Район/Облустук маанидеги шаар
Шаар (айыл ж.б.у.с.)
Көчө (проспект, бульвар ж.б.у.с.)
Үй №
Батир № (офис, бөлмө ж.б.у.с.)
Биригүү
Реестрден издөө жыйынтыгы (141862)
N
Аталышы
Каттоо № Абалы Салык номуру (ИСН) ИУЖК коду Дата ↑
Аракет
51Общество с ограниченной ответственностью "Улан-Ост"Башчысы: Цой Илларион Алексеевич
90991-3301-ОООРегистрация20279205 12.07.1993Кароо
52Общество с ограниченной ответственностью "Мака"Башчысы: Акматбекова Уулман Мурзакматовна
134052-3301-ОООРегистрация0130719931005820279323 13.07.1993Кароо
53Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская лаборатория "Кыргызфарфор"Башчысы: Жекшиева Саган Жекшиевна
90454-3301-ОООРегистрация20314203 27.08.1993Кароо
54Товарищество с ограниченной ответственностью "Чинол"Башчысы: Курманбек уулу Курманбек
167006-3301-ОООРегистрация0060919931006620324874 06.09.1993Кароо
55Религиозная организация "Сафед-Булон"Башчысы: Мубаширов Рахматилла
116932-3303-РОРегистрация 09.09.1993Кароо
56Малое предприятие "Шам"Башчысы: Тентиев Шамырбек Дженишбекович
70982-3301-МПРегистрация20327559 30.09.1993Кароо
57Совместное Кыргызско-Британское предприятие общество с ограниченной ответственностью "Диол"Башчысы: Редкошеев Сергей Владимирович
9436-3300-ОООПеререгистрация0150819961014120543582 08.10.1993Кароо
58Производственный кооператив"Кенеш-Стал"Башчысы: Бабатаев Кадырбек Төрөбекович
47928-3303-ККРегистрация22044819 09.11.1993Кароо
59Малое предприятие "Виконт"Башчысы: Смирнов Валерий Анатольевич
70593-3301-МПРегистрация20334192 28.12.1993Кароо
60Общество с ограниченной ответственностью Германо-Кыргызский промышленный банк "Ориент" Башчысы: Мусабаев Каирбек Муканович
99039-3300-ОООРегистрация20380134 04.01.1994Кароо
61Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Максат"Башчысы: Мусаев Бакыт Зарлыкович
151983-3301-ОООРегистрация20335524 18.01.1994Кароо
62Крестьянское (фермерское) хозяйство "Чер-Булак"Башчысы: Чериков Арапбай
48925-3303-КХРегистрация20210840 16.02.1994Кароо
63Общественное объединение Независимый исследовательский Центр "Женщины в развитии"Башчысы: Ачилова Рахат Ачиловна
22938-3300-ООРегистрация0211019961027721581751 28.03.1994Кароо
64Общество с ограниченной ответственностью "Кыргызстан"Башчысы: Чолуров Андашкан Асейинович
141042-3301-ОООРегистрация прекращения деятельности20382765 22.04.1994Кароо
65Общество с ограниченной ответственностью "Токтогул-Тузу"Башчысы: Мулкубатов Токтоалы
45576-3303-ОООРегистрация20500437 24.05.1994Кароо
66Учреждение "Производственно-эксплуатационное объединение жилищного-коммунального хозяйство"Башчысы: Усенов Арстаналы Жумагулович
48932-3303-У-еРегистрация18004671 08.06.1994Кароо
67Крестьянское хозяйство "Канырма"Башчысы: Сатыбеков Алмаз Мамаевич
90451-3301-КХРегистрация21435392 25.06.1994Кароо
68Совместное Кыргызско-Афганское предприятие "ЛЕМАР Ко ЛТД"Башчысы: Мохаммад Сабер
Регистрация20537854 12.07.1994Кароо
69Открытое акционерное общество "Арман"Башчысы: Толонов Абдыкадыр
443623-3303-ОАОРегистрация20040763 20.07.1994Кароо
70ОсОО "Кубаныч"Башчысы: Решетникова Наталья Николаевна
9445-3301-ОООРегистрация15924997 22.07.1994Кароо
71Общество с ограниченной ответственностью "Шарофат"Башчысы: Инамидинов Абдуманапжан Ташканбаевич
49849-3303-ОООРегистрация20242846 25.07.1994Кароо
72Открытое акциионерное общество"КыргызВНИПИэнергопром"Башчысы: Валиахметов Руслан Касымович
117212-3301-ОАОРегистрация0270719941010715922707 27.07.1994Кароо
73Кыргызско-Российское совместное предприятие "Автоштамп-Бишкек"Башчысы: Аллашукурова Ирина Николаевна
20906-3300-ОООРегистрация0120819941005820539907 09.08.1994Кароо
74Малое предприятие "Частная фирма "Оникс"Башчысы: Ли Алесандр Владимирович
141045-3301-МПРегистрация20537819 12.08.1994Кароо
75Семейное малое предприятие "Тологон"Башчысы: Курманбаева З.
97093-3302-МПРегистрация20038542 16.08.1994Кароо