Юридикалык жактардын, филиалдардын электрондук базасы